ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
29 พ.ค. 61 วันวิสาขบูชา
25 พ.ค. 61 มิสซาเปิดปีการศึกษา 2561
24 พ.ค. 61 เลือกชุมนุม ป.1-3, ป.4-6, ม.1-3
ฝ่ายกิจการนักเรียน
18 พ.ค. 61 ปฐมนิเทศนักเรียน 2561
17 พ.ค. 61 เลือกกลุ่ม STREAMSS ศึกษา ตามระดับชั้น ป.1-3, ป.4-6, ม.1-3
ฝ่ายวิชาการ
16 พ.ค. 61 เปิดปีการศึกษา 2561