ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวสิริกร บุญทรงธรรม ม.3 ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ม. 4 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามฯ คะแนนอันดับที่
คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา
ขอร่่วมแสดงความยินดีในความสำเร็จกับผู้ปกครอง
และ นางสาวสิริกร บุญทรงธรรม นักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ) มีผลคะแนนเป็นอันดับที่ 1
ของ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
(Satree Wat Mahaprutaram Girl's School Under The Royal Patronage of Her Majesty The Queen)
สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ขออำนวยพร ให้มีความสุข ความเจริญ ตลอดไป

โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2561,00:00   อ่าน 8 ครั้ง